Kiedy jest potrzebna ocena zagrożenia wybuchem?

Przechowujesz materiały o potencjale wybuchowym? Rób to w bezpieczny sposób. Sprawdź, kto musi zlecić przeprowadzenie oceny zagrożenia wybuchem i czemu służy realizacja tej usługi. Zachowaj wysoki standard bezpieczeństwa w zarządzanym przez Ciebie obiekcie.

Przepisy przeciwpożarowe

Niekontrolowane eksplozje są bardzo niebezpieczne dla zdrowia i życia przebywających w pobliżu osób. Jeśli chcesz zapobiegać wybuchom, szczególną uwagę musisz zwrócić na odpowiednie przechowywanie materiałów grożących zapłonem. Osoby odpowiedzialne za zarządzanie magazynami i obiektami przemysłowymi powinny przestrzegać wytycznych znajdujących się w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków. Ocena zagrożenia wybuchem musi zostać dokonana w obiektach, gdzie są przeprowadzane procesy technologiczne przy użyciu cieczy, gazów, pyłów, proszków i włókien o potencjale wybuchowym.

Ocenianie zagrożenia wybuchem

W celu ochrony budynku przed wybuchem konieczne jest sporządzenie szczegółowej dokumentacji i przestrzeganie wytycznych specjalistów. W swoim raporcie fachowcy uwzględniają między innymi:

  • rodzaj substancji grożących zapłonem
  • zasięg ewentualnej eksplozji,
  • sposoby na zapobieganie pożarom,
  • klasyfikację strefy wybuchu,
  • obliczanie przerostu ciśnienia eksplozji.

Należy wiedzieć, jakie środki bezpieczeństwa przysługują poszczególnym strefom zagrożenia. Zarządca powinien nawiązać kontakt ze specjalistyczną firmą, która przeprowadzi kompleksową analizę i opracuje usprawnienia w kontekście określonej przestrzeni.

Bezpieczeństwo w obiektach przemysłowych

Czy znasz aktualnie obowiązujące przepisy przeciwpożarowe? Pamiętaj, że właściciele obiektów przemysłowych w szczególny sposób muszą zapobiegać wypadkom. Dokonaj analizy zagrożenia wybuchem i kieruj się wytycznymi ekspertów od profilaktyki zapłonu substancji wybuchowych.