mapa strony - reklama - kontakt

Logowanie

zarejestruj się | zapomniałeś hasła?

Newsletter

Zgodnie z PRawem

Nowelizacja prawa upadlościowego i naprawczego "UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA"

Rafał Kolano | 02-12-2008

W dniu 24 października 2008 r. Sejm RP uchwalił zmianę ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Wspomniana nowelizacja ma w założeniu wprowadzić do polskiego systemu prawa nieznaną dotychczas instytucję zwaną popularnie upadłością  W chwili obecnej pojęcie upadłości odnosiło się wyłącznie do podmiotów będących przedsiębiorcami....

Dziedziczenie

Rafał Kolano | 25-11-2008

Dziedziczenie jest to wejście jednego lub kilku spadkobierców w sytuację prawną spadkodawcy, w związku ze zdarzeniem prawnym w postaci śmierci tego drugiego. Proces ten polega w głównej mierze na nabyciu praw i obowiązków, których podmiotem był spadkodawca. W prawie polskim obecnie obowiązują dwa rodzaje dziedziczenia tj. testamentowe i ustawowe. Testamentem nazywamy jednostronne odwołalne...

Klauzula rebus sic stantibus – art. 3571 kodeksu cywilnego

Rafał Kolano | 30-10-2008

W obrocie gospodarczym obowiązuje zasada pacta sunt servanda (w wolnym tłumaczeniu – umowy winny być wykonane). Oznacza to, że zmiana stosunków w okresie między powstaniem zobowiązania a jego wykonaniem w zwykłych warunkach obrotu gospodarczego nie ma i nie powinna mieć wpływu na realizację kontraktu. Ewentualna rewizja czy zmodyfikowanie wykonania zobowiązania przez dłużnika, gdy treść jego jest...

Zacytujmy...

Rafał Kolano | 01-10-2008

Problematyka cytatu została uregulowana w art. 29 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. W artykule tym ustawodawca określił zakres eksploatacji utworów w ramach prawa cytatu, poprzez wskazanie ram dozwolonego wykorzystywania cudzej działalności twórczej w działalności naukowej, dydaktycznej, publicystycznej, a także artystycznej. Zgodnie z ustawą cytatem jest przytoczenie w utworach, które...

Kulturalnie i (po)prawnie czyli słów kilka o umowach prawnoautorskich w instytucji kultury

Monika Brzozowska | 29-08-2008

Organizując wystawę w galerii, pokazując zdjęcia w kampanii promocyjnej czy przedstawiając prace artysty fotografa na evencie często nie zdajemy sobie sprawy z odpowiedzialności za taką publikację. O czym więc należy pamiętać?Partnerzy strategiczni: