mapa strony - reklama - kontakt

Logowanie

zarejestruj się | zapomniałeś hasła?

Newsletter

Akademia PR

Europejski Kodeks Postępowania Zawodowego Public Relations

Gabriela Cerowska | 24-03-2009

  Europejski Kodeks POstępowania Zawodowego Public Relations został przyjęty 16 kwietnia 1978 roku podczas zgromadzenia ogólnego International Committee of Public Relations Consultancies Association w Lizbonie. Poprawki istniejącego dokumentu zostały wprowadzone  przez zgromadzenie ogólne w Lizbonie dnia 13 maja 1989 roku.   Kryteria i standardy zawodowe dotyczące pracowników...

Karta Rzymska

Gabriela Cerowska | 30-01-2009

Karta Rzymska jest Kartą Zawodową Stowarzyszenia Konsultantów Międzynarodowego Komitetu Public Relations (ICO).

Międzynarodowy Kodeks Etyki Public Relations

Gabriela Cerowska | 22-12-2008

Świadomi faktu, iż wszystkie kraje członkowskie Organizacji Narodów Zjednoczonych zobowiązały się przestrzegać Karty ONZ, która potwierdza "wiarę w podstawowe prawa człowieka, w godność i wartość osoby ludzkiej", oraz tego, ze szanując własny zawód, pracownicy public relations zobowiązują się uznawać zasady, o których mowa jest w Karcie ONZ, i przestrzegać ich. Pracownicy PR winni być...

Kodeks Etyki Polskiego Stowarzyszenia Public Relations

Gabriela Cerowska | 01-12-2008

Pracownicy public relations, świadomi roli wysokiego poziomu etycznego w wykonywaniu tego zawodu, dobrowolnie przyjmują ten kodeks i deklarują, źe w swojej pracy kierować się będą jego postanowieniami w celu kreowania jak najlepszej reputacji zawodu.   1. Specjalista public relations jest obowiązany zachować szczególną staranność, rzetelność i uczciwość w pracy zawodowej wobec swoich klientów...

Komunikacyjny początek działań piarowskich

Beata Hendlik | 24-11-2008

Jak twierdził Arystoteles, człowiek jest istotą społeczną. A żeby stać się nią w pełni, musi wykorzystywać zdolność do wyrażania własnych myśli, tak by móc przekazać je innym jednostkom. Dzięki temu komunikuje się z innymi ludźmi, tworząc system znaków i znaczeń. Między jednostkami powstaje pewna wspólnota, oparta na kulturze i historii, a której podstawą jest język. To właśnie on...Partnerzy strategiczni: