mapa strony - reklama - kontakt

Logowanie

zarejestruj się | zapomniałeś hasła?

Newsletter

PR od A do Z

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  W  Z 
Above the Line
ATL - (ang. 'powyżej linii') działania reklamowe, wykorzystujące tradycyjne środki przekazu, takie jak: telewizję, radio, prasę, plakaty, reklamę zewnętrzną (tzw. outdoor), skierowane do masowego klienta.
Account
(ang.) - rachunek, zlecenie, jak również całość prac wykonywanych przez agencję reklamową dla jednego klienta, a także komplet usług agencji reklamowej związanych z promocją jednej marki.
Account director
(ang.) - dyrektor generalny, odpowiedzialny za budowanie partnerskich i twórczych relacji agencji reklamowej z jej klientami, identyfikowanie oczekiwań klienta wobec agencji poprzez dogłębne poznawanie jego strategii marketingowej, nadzorowanie i koordynowanie działań agencji związanych z prowadzeniem projektów dla wszystkich klientów agencji.
Account executive
(ang.) – specjalista ds. obsługi klienta, do jego zadań należy udział w procesie planowania i prowadzenia kampanii reklamowych oraz w tworzeniu prawidłowych relacji agencji reklamowej z klientem, twórcze rozwiązywanie wszystkich możliwych problemów związanych z prowadzoną kampanią, zapewnienie klientowi, przełożonym i współpracownikom dostępu do wszystkich informacji istotnych dla prowadzonej kampanii.
Account Group
(ang.) - grupa pracowników agencji reklamowej wykonujących zlecenie dla jednego klienta, bądź też zajmujących się promocją jednej marki.
Account Manager
(ang.) - niższe stanowisko kierownicze – tzw. opiekun klienta. Osoba odpowiedzialna za budowanie i rozwijanie prawidłowych relacji agencji reklamowej z klientami, planowanie i koordynację wszystkich prac związanych z prowadzoną kampanią, współudział w rozwoju strategii marketingowej klienta, rozwijanie zakresu działalności agencji i stałe podnoszenie poziomu jej usług.
Account Planner
(ang.) - pracownik agencji reklamowej, będący jednym z członków grupy zajmującej się konkretnym zleceniem. Jej zadaniem jest zapoznanie zespołu kreatywnego z projektem reklamy oraz opracowanie wszystkich potrzebnych badań.
Account Supervisor
(ang.) - inaczej zastępca Account Managera, pracownik działu obsługi klienta, który samodzielnie nadzoruje i koordynuje działania dotyczące jednego klienta lub grupy produktów.
Active Buyer
(z jęz. ang. ‘Aktywny Kupujący’) - konsument, który dokonał zakupu w przeciągu ostatnich 12 miesięcy.
Admass
grupa osób łatwo poddająca się oddziaływaniu reklamy, akcji promocyjnych oraz metod używanych przez mass media i reklamodawców w celu pobudzenia obrotów handlowych.
Advertainment
(ang. advert 'reklama', entertainment 'rozrywka') - przekaz reklamowy utworzony po to, by bawić użytkownika. Promowany produkt zwykle nie jest przedstawiany wprost, przez co reklama nie drażni swoją nachalną perswazyjnością, a przyciąga humorem.
Advertising Awarness
(ang. advertising 'reklama', awareness 'świadomość') - miara skuteczności reklamy wyrażana odsetkiem odbiorców, którzy pamiętają, że widzieli jakąkolwiek reklamę danej marki.
Advertising clutter
(ang. advertising ‘reklama’, clutter ‘wrzawa’) - zjawisko szumu informacyjnego, który powstaje na skutek zbyt dużej emisji reklam konkurencyjnych marek. Prowadzi do dezorientacji adresata i obniżenia skuteczności przekazu reklamowego. W telewizji jest zwykle mierzony liczbą reklam oglądanych w tygodniu przez przeciętnego widza.
Advertising exposure
dotarcie reklamy do odbiorcy z grupy docelowej.
Advertising idea
(ang. advertising 'reklamowanie', idea 'pomysł') - zamysł oryginalnej przyciągającej uwagę konsumenta reklamy. Musi być dopasowana do charakteru i wizerunku danego produktu.
Advertising theme
(ang. advertisining 'reklamowanie', theme 'temat') - główny motyw, temat przewodni kampanii reklamowej. Łączy wszystkie jej elementy, nadaje spójności.
Agencja á la carte
rodzaj agencji reklamy. Korzystanie z tego typu agencji jest korzystne dla przedsiębiorstw wykonujących reklamę we własnym zakresie. Mogą one jednak angażować w tych agencjach pracowników, wykonujących teksty reklamowe, fotografie, zlecać druk ulotek, katalogów, itd. Agencje te zajmują się przykładowo kreacją czy innymi precyzyjnie określonymi działaniami, jak chociażby wprowadzaniem klientów na nowe rynki.
Agencja badań rynku
rodzaj agencji reklamy, która zajmuje się przeprowadzaniem na zlecenie przedsiębiorstwa wszelkiego rodzaju badań: pomiarem i badaniem zjawisk rynkowych, badaniami segmentacyjnymi, badaniami postępowania konsumenta na rynku. Ma ona doświadczenie w ich przeprowadzaniu, dysponuje wykwalifikowaną kadrą, współpracuje z wieloma specjalistami, posiada dostęp do danych.
Agencja BTL
agencja oferująca działania reklamowe skierowane do konkretnego klienta niebędące reklamą w środkach masowego przekazu.
Agencja interaktywna
nowoczesna agencja reklamowa, zajmująca się głównie marketingiem poprzez Internet i nowe media.
Agencja kreatywnego butiku
rodzaj małej agencji wykonującej usługi o wysokim stopniu specjalizacji, ale w wąskim zakresie reklamy. Agencje te zatrudniają niewielką liczbę pracowników, współpracując na podstawie zleceń ze znanymi twórcami tekstów, fotografiki, grafiki reklamowej, itd. Eksperci związani z taką agencją pracują nad reklamami tylko od czasu do czasu i to w różnych zespołach. Podstawą istnienia kreatywnych butików jest opracowywanie nowatorskich, wysoce pomysłowych reklam dla nowych produktów.
Agencja marketingu bezpośredniego
rodzaj agencji reklamy, która dysponuje bazą danych i zapleczem logistycznym dla obsługi klienta. Oferuje następujące usługi: tworzenie bazy danych potencjalnych klientów, udostępnianie posiadanych baz danych, projektowanie i drukowanie materiałów reklamowych, wysyłanie ich do odbiorców, planowanie kampanii mailingowych i mierzenie ich efektywności, świadczenie pełnej obsługi kurierskich akcji promocyjnych, wysyłanie katalogów, realizowanie kampanii promocyjnych oraz konkursów.

Partnerzy strategiczni: